Sunday, April 10, 2016

Bahasa Jiwa Bangsa

Bahasa melambangkan sebuah identiti sebuah tamadun atau sesebuah bangsa yang merdeka. Namun kini, persaingan untuk bangsa itu maju maka mereka perlu memahami banyak bahasa. Kalau masih jumud dan menyekat pembangunan insan dari mempelajari banyak bahasa, sudah tentu menyekat dari diri maju dan bersaing dengan bangsa lain. Kadang kala perjuangan kita perlu memikirkan anak bangsa yang akan datang. Bukan perjuangan untuk diri sendiri yang bodoh untuk belajar bahasa lain. Berhimpun si dungu untuk menuntut agar dihapuskan DLP- Dwi Bahasa. Biar kita bodoh berbahasa tapi anak-anak kita dimasa depan pandai dek kerana boleh bertutur banyak bahasa..

No comments:

Post a Comment